Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Het Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Zoals steeds blijft de evolutie van de financiële markten moeilijk te begrijpen. Tussen stijgende aandelen van nu al meer dan twee jaar en lage obligatierendementen, blijft het een open vraag op welke activa men de nadruk moet leggen. Aandelen of obligaties?

In het huidige klimaat zou men kunnen kiezen voor een strategie om zich tot de "gemengde fondsen" te wenden. Ter herinnering: dit soort fondsen (1) hebben het bijzondere kenmerk dat ze zich vrij kunnen aanpassen aan veranderingen en wisselvalligheden in de markt.

Met andere woorden, hun beheerders kunnen op elk moment de weging van de activa in het fonds aanpassen, bijvoorbeeld door de blootstelling aan aandelen te verminderen bij een correctie in de markt  en het aandeel aan obligaties versterken.

Daarom spreekt men ook "gemengde fondsen met een flexibel beheer."

Onderwerp van de investering 

Gemengde fondsen hebben de diversificatie van het belegd vermogen als belangrijkste kenmerk.

In tegenstelling tot traditionele fondsen die in het algemeen geplaatst worden in een enkele klasse van activa (bijvoorbeeld aandelen), investeren de beheerders van gemengde fondsen in de belangrijkste marktsegmenten, zoals aandelen en obligaties. Diversificatie is ook nodig met betrekking tot de beleggingssectoren, valuta, enz.

Door de activa te verspreiden wordt de impact van een eventuele correctie verminderd indien die zou optreden in een van deze markten.

Bovendien hebben dezelfde beheerders de vrijheid om de activa in het fonds snel te reorganiseren, inspelend op de gebeurtenissen op de  markt. Daarentegen hebben "klassieke" fondsen, waarbij bijvoorbeeld exclusief in aandelen wordt belegd, meestal de verplichting om de beleggingen altijd op een bepaald niveau (80, 90, zelfs 100% ...) te houden.

Tijdens een periode van correctie bieden gemengde fondsen dus meer flexibiliteit.

Het BlackRock Global Allocation Fund

Onder de vele financiële instrumenten met een flexibel beheer heeft Goldwasser Exchange het Global Allocation Fund uitgekozen, wat een subfonds is van BlackRock Global Funds.

 Het Global Allocation Fund wordt beheerd door de vermogensbeheerder BlackRock die onlangs naar de eerste plaats klom in een ranglijst van de top 500 bedrijven in vermogensbeheer in termen van de activa onder beheer. Dit klassement werd opgesteld door Tower Watson  en op 11 november 2013 gepubliceerd op basis van gegevens per 31 december 2012 (2).

Het Global Allocation Fund werd in 1997 opgericht door Dennis Stattman, die in 1989 ook is gestart met de 'global allocation' strategie in de Verenigde Staten. Stattman wordt omringd door een team van 40 ervaren professionals, samen goed voor meer dan 20 jaar ervaring en waarvan de meesten al samenwerken sinds 2000.

De vooruitzichten van de beheerder

Op 30 mei 2014 was het fonds belegd in 56,70% aandelen, 20% obligaties en 23% cash. Dus het lijkt erop dat op de bovengenoemde datum de beheerders een sterke voorkeur voor aandelen hadden. Dit heeft hen echter niet belet om ruim te beleggen in Braziliaans, Brits en Amerikaans Schatkistpapier, de drie grootste deelnemingen (3).

Op dezelfde datum, omvatten de andere grote individuele deelnemingen aandelen van Apple, Procter & Gamble, Wells Fargo en ook nog Visa.

Bij de weging van de valuta kende de dollar een aandeel van 66,90%.

Jaarlijks rendement van het Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

De hierna getoonde resultaten zijn deze van de aandelen van de klasse A2 EUR Hedged van het compartiment Global Allocation Fund van het fonds Blackrock Global Funds.

De onderdelen van dit compartiment zijn dus ‘gedekt’ met als doel ze te beschermen tegen de schommelingen van de wisselkoers tussen de valuta waarin ze uitgedrukt staan (EUR) en de referentievaluta van het Fonds (USD).

 

 

De in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige resultaten. De in het verleden behaalde resultaten kunnen misleidend zijn.

De grafiek toont het jaarlijkse rendement van het subfonds (klasse A2 EUR Hedged) in EUR voor elk kalenderjaar van de in de tabel weergegeven periode. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de netto-inventariswaarde van het subfonds voor elk boekjaar. De klassen van het subfonds werden in 2005 geïntroduceerd.

 

In het algemeen kan men vaststellen dat in cycli van de stijgende aandelenmarkten de "gemengde" fondsen doorgaans lager presteren dan fondsen met "klassieke" aandelen. De Dow Jones sloot bijvoorbeeld het jaar 2013 af met een positief resultaat van 26%, tegen 13% voor het "Global Allocation Fund A2 EUR Hedged.

Waarom? Omdat, zoals uitgelegd in punt A de beheerders van "gemengde fondsen" een meer gediversifieerde strategie ontwikkelen, gebaseerd op relatief grote verdeling over de verschillende soorten activa.

Maar in 2008 bleek het omgekeerde bleek het geval. Terwijl de Dow Jones bijna bijna 34% inleverde, kon de "BFG Global Allocation Fund" het verlies tot 23,8% beperken.

 

Bijkomende Informatie

Makelaarsloon bij Goldwasser Exchange

0,40% bij aankoop/verkoop

De netto inventariswaarde

 

35,21 euros op 29 augustus 2014. De netto inventariswaarde kan op de volgende website worden nagekeken

Ordre minimal chez Goldwasser Exchange

290 aandelen

Beleggingspolitiek

Het subfonds investeert op wereldwijde schaal in aandelen, obligaties en waardetitels op korte termijn van ondernemingen en de staat. Bij een normale markttrend investeert het Compartiment minstens 70% van het totaal van de activa in waardetitels van ondernemingen of van de staat.

Belasting op beursverrichtingen

De belasting op beursverrichtingen bij uittrede of conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt 1% (max. 1.500 euro).

Roerende voorheffing

(Van toepassing, onder voorbehoud van wijzigingen, op personen met fiscale woonplaats in België)

De gerealiseerde meerwaarde wordt gedeeltelijk onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing aan het tarief van 25%. U bent een Belgische ingezetene en wilt meer informatie over de belastingheffing op het Fonds? Wij nodigen u uit om de nota van onze juridische afdeling te raadplegen.

Rechtsvorm en de nationaliteit van de ICB

Het Global Allocation Fund A2 EUR Hedged is een subfonds van de bevek naar Luxemburgs recht SICAV Blackrock Global Funds 

Prospectus

Klik hier

KIID

Klik hier

Rapporten

Klik hier

 

Het prospectus, documenten met essentiële beleggersinformatie, jaarverslagen en tussentijdse verslagen kunnen kosteloos verkregen worden bij de financiële dienst in België  (Zie hieronder bij financiële dienst).

Eenmalige kosten

Bij Goldwasser Exchange worden geen instap- of uitstapkosten toegepast met uitzondering van het hierboven genoemde makelaarsloon; 

Financiële dienst 

J.P. Morgan Chase Bank Paribas ; Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Brussel

 

Nota:

(1) De term "fonds" is de algemene naam voor de Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB). Beleggingsfondsen bestaan in de vorm van een beleggingsmaatschappij (BEVEK, BEVAK, PRIVAK) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

(2) http://www.towerswatson.com/en/Press/2013/11/Top-investment-managers-ass...

(3) Factsheet van BlackRock

 

DISCLAIMER:

Vóór de aankoop, is het essentieel om het uitgifteprospectus en de essentiële beleggersinformatie te raadplegen en de recentste periodieke verslagen van de bevek/het subfonds

Deze mededeling moet worden beschouwd als publicitaire informatie. Het werd niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor het bevorderen van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod op uitvoering van transacties vóór de verspreiding van het onderzoek op beleggingsgebied.